Wodociąg Zawada Komunikaty

KOMUNIKAT Nr 12/2021

Z dnia   03.12.2021r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie informuje o

PPOPRAWIE JAKOŚCI WODY z WODOCIĄGU ZAWADA. zaopatrującego miejscowości: Zawada, Janików,

Podlesie, Suchodółka, Niemcówka, Tominy, Jankowice, Wyszmontów, Wólka Chrapanowska.

W badaniu próbek kontrolnych wody pobranych w dniu 26.11.2021r. i 29.11.2021r.

po przeprowadzonych przez zakład wodociągów czynnościach naprawczych tj. dezynfekcji wody i płukaniu sieci

NIE STWIERDZONO OBECNOŚCI BAKTERII WSKAŹNIKOWYCH.

Woda podawana z ujęcia do sieci nadal poddawana będzie dezynfekcji, w związku z czym wyczuwalny zapach chloru.

Zarządca pobrał kolejne próbki wody do badania.