Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie informuje,  iż Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie z dn. 22 lutego 2017r., Nr XXIX/213/2017 zatwierdzono nowe stawki opłat za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków.

woda - 3,75 zł/m3

ścieki - 4,35 zł/m3

Opłaty abonamentowe pozostają bez zmian i wynoszą:

3,90 zł za dostawę wody

2 zł za odprowadzenie ścieków

Nowe stawki obowiązywać będą od 1 kwietnia 2017 roku.