Karsy, Potok, Czachów, Janopol, Wlonice (rok 2022)

Miesiąc

Dzień odpady komunalne

Dzień segregowane

Bio - zielone

Dzień wielkogabarytowe

Styczeń


Luty


MarzecKwiecień 12 i 26 19 5
Maj 10 i 24 17 17
Czerwiec 7 i 21 7 i 28 14
Lipiec 12 i 26 19 12
Sierpień 9 i 23 9 i 30 16
Wrzesień 6 i 20 27 13 12
Październik 4 i 25 18 11
Listopad 15 i 29 8 22
Grudzień 20 13 20