Karsy, Czachów, Janopol, Wlonice, Gliniany, Potok, Stróża, Wojciechówka,

Śródborze, Julianów ( rok 2018)

Miesiąc

Dzień odpady komunalne

Dzień segregowane

Dzień wielkogabarytowe

Styczeń 9 i 30 2
Luty 20 6 27
Marzec 13 6
Kwiecień 3 i 24 10
Maj 15 8 i 29
Czerwiec 5 i 26 19
Lipiec 17 10 i 31
Sierpień 7 i 28 21
Wrzesień 18 11 4
Październik 9 i 30 16
Listopad 20 13
Grudzień 11 18