Karsy, Czachów, Janopol, Wlonice, Gliniany, Potok, Stróża, Wojciechówka,

Śródborze, Julianów ( rok 2017)

Miesiąc

Dzień odpady komunalne

Dzień segregowane

Dzień wielkogabarytowe

Styczeń 10 i 31 17
Luty 21 14
Marzec 14 21 7
Kwiecień 4 i 25 18
Maj 16 9 i 30
Czerwiec 6 i 27 20
Lipiec 18 11
Sierpień 8 i 29 1 i 22
Wrzesień 19 12 26
Październik 10 i 31 17
Listopad 21 14
Grudzień 12 5