Karsy, Czachów, Janopol, Wlonice, Gliniany, Potok, Stróża, Wojciechówka,

Śródborze, Julianów ( rok 2019)

Miesiąc

Dzień odpady komunalne

Dzień segregowane

Dzień wielkogabarytowe

Styczeń 8 i 22 15
Luty 12 19
Marzec 5 i 26 19 12
Kwiecień 16 23
Maj 7 i 28 14
Czerwiec 18 4 i 25
Lipiec 9 i 30 16
Sierpień 20 6 i 27
Wrzesień 10 17
Październik 1 i 22 15 8
Listopad 12 19
Grudzień 3 i 17 10