Gliniany, Stróża, Wojciechówka,

Śródborze, Julianów, Polesie Mikułowskie (rok 2021)

Miesiąc

Dzień odpady komunalne

Dzień segregowane

Bio - zielone

Dzień wielkogabarytowe

Styczeń 19 12 4
Luty 9 16 1
Marzec 2 i 23 16 1 30
Kwiecień 13 i 27 20 7 i 21
Mjr 11 i 25 18 5 i 19
Czerwiec 8 i 22 8 i 29 16 i 30
Lipiec 13 i 27 20 14 i 28
Sierpień 10 i 24 10 i 31 18 i 30
Wrzesień 7 i 21 28 15 i 29
Październik 5 i 26 19 13 i 27 11
Listopad 16 9 24
Grudzień 7 i 28 14 22