Gliniany, Stróża, Wojciechówka,

Śródborze, Julianów, Polesie Mikułowskie (rok 2022)

Miesiąc

Dzień odpady komunalne

Dzień segregowane

Bio - zielone

Dzień wielkogabarytowe

Styczeń


Luty


Marzec

 
Kwiecień 12 i 26 19 6
Maj 10 i 24 17 18
Czerwiec 7 i 21 7 i 28 15
Lipiec 12 i 26 19 13
Sierpień 9 i 23 9 i 30 17
Wrzesień 6 i 20 27 14
Październik 4 i 25 18 12 12
Listopad 15 i 29 8 23
Grudzień 20 13 21