Nowe, Biedrzychów, Dębno, Maruszów, Lasocin, Janów (rok 2017)

Miesiąc

Dzień/ odpady komunalne

Dzień/ segregowane

Dzień/ wielkogabarytowe

Styczeń 9 i 30 16
Luty 20 13
Marzec 13 20 8
Kwiecień 3 i 24 10
Maj 15 8 i 29
Czerwiec 5 i 26 19
Lipiec 17 10 i 31
Sierpień 7 i 28 21
Wrzesień 18 11 27
Październik 9 i 30 16
Listopad 20 13
Grudzień 11 4