Nowe, Biedrzychów, Dębno, Maruszów, Lasocin, Janów (rok 2021)

Miesiąc

Dzień / odpady komunalne

Dzień / segregowane

Dzień / Bio- zielone

Dzień / wielkogabarytowe

Styczeń 18 11 5
Luty 8 15 2
Marzec 1 i 22 15 2 29
Kwiecień 12 i 26 19 6 i 20
Mjr 10 i 24 17 4 i 18
Czerwiec 7 i 21 7 i 28 15 i 29
Lipiec 12 i 26 19 13 i 27
Sierpień 9 i 23 9 i 30 17 i 31
Wrzesień 6 i 20 27 14 i 28
Październik 4 i 25 18 12 i 26 12
Listopad 15 8 23
Grudzień 6 i 27 13 21