Nowe, Biedrzychów, Dębno, Maruszów, Lasocin, Janów (rok 2018)

Miesiąc

Dzień/ odpady komunalne

Dzień/ segregowane

Dzień/ wielkogabarytowe

Styczeń 8 i 29 9
Luty 19 5 28
Marzec 12 i 30 5
Kwiecień 23 9
Maj 14 7 i 28
Czerwiec 4 i 25 18
Lipiec 16 9 i 30
Sierpień 6 i 27 20
Wrzesień 17 10 5
Październik 8 i 29 15
Listopad 19 12
Grudzień 10 i 31 17