Nowe, Biedrzychów, Dębno, Maruszów, Lasocin, Janów (rok 2019)

Miesiąc

Dzień/ odpady komunalne

Dzień/ segregowane

Dzień/ wielkogabarytowe

Styczeń 21 14
Luty 11 18
Marzec 4 i 25 18 13
Kwiecień 15 8
Maj 6 i 27 13
Czerwiec 17 3 i 24
Lipiec 8 i 29 15
Sierpień 19 5 i 26
Wrzesień 9 i 30 16
Październik 21 14 9
Listopad 6 18
Grudzień 2 i 16 9