Nowe, Biedrzychów, Dębno, Maruszów, Lasocin, Janów (rok 2022)

Miesiąc

Dzień / odpady komunalne

Dzień / segregowane

Dzień / Bio- zielone

Dzień / wielkogabarytowe

Styczeń


LutyMarzecKwiecień 11 i 25 11 5
Maj 9 i 23 16 17
Czerwiec 6 i 20 6 i 27 14
Lipiec 11 i 25 18 12
Sierpień 8 i 22 8 i 29 16
Wrzesień 5 i 19 26 13
Październik 3 i 24 17 11 10
Listopad 14 i 28 7 22
Grudzień 19 12 20