Grochocicie, Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Śmiłów, Binkowice, Prusy (rok 2019)

Miesiąc Dzień/ odpady komunalne Dzień/ odpady segregowane

Dzień/ wielkogabarytowe

Styczeń 4 i 25 18
Luty 15 22
Marzec 8 i 29 22
Kwiecień 19 26 2
Maj 10 i 31 17
Czerwiec 21 7 i 28
Lipiec 12 19
Sierpień 2 i 23 9 i 30
Wrzesień 13 20
Październik 4 i 25 18 29
Listopad 15 22
Grudzień 6 i 20 13