Grochocicie, Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Śmiłów, Binkowice, Prusy (rok 2017)

Miesiąc Dzień/ odpady komunalne Dzień/ odpady segregowane

Dzień/ wielkogabarytowe

Styczeń 13 20
Luty 3 i 24 17
Marzec 17 24
Kwiecień 7 i 28 21 11
Maj 19 12
Czerwiec 9 i 30 2 i 23
Lipiec 21 14
Sierpień 11 4 i 25
Wrzesień 1 i 22 15
Październik 13 20 3
Listopad 3 i 24 17
Grudzień 15 8