Grochocicie, Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Śmiłów, Binkowice, Prusy (rok 2021)

Miesiąc Dzień / odpady komunalne Dzień / odpady segregowane

Bio - zielone

Dzień / wielkogabarytowe

Styczeń 4 i 22 15 5
Luty 12 19 2
Marzec 5 i 26 19 2 10
Kwiecień 16 i 30 23 6 i 20
Maj 14 i 28 21 4 i 18
Czerwiec 11 i 25 11 15 i 19
Lipiec 16 i 30 2 i 23 13 i 27
Sierpień 13 i 27 13 17 i 31
Wrzesień 10 i 24 3 14 i 28 14
Październik 8 i 29 1 i 22 12 i 26
Listopad 19 12 23
Grudzień 10 i 31 17 21