Grochocicie, Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Śmiłów, Binkowice, Prusy (rok 2022)

Miesiąc Dzień / odpady komunalne Dzień / odpady segregowane

Bio - zielone

Dzień / wielkogabarytowe

Styczeń


Luty


MarzecKwiecień 15 i 29 22 5
Maj 13 i 27 20 17
Czerwiec 10 i 24 3 14
Lipiec 15 i 29 1 i 22 12
Sierpień 12 i 26 12 16 2
Wrzesień 9 i 23 2 i 30 13
Październik 7 i 28 21 11
Listopad 18 18 22
Grudzień 2 i 23 16 20