Grochocicie, Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Śmiłów, Binkowice, Prusy (rok 2018)

Miesiąc Dzień/ odpady komunalne Dzień/ odpady segregowane

Dzień/ wielkogabarytowe

Styczeń 12 5
Luty 2 i 23 9
Marzec 16 9 27
Kwiecień 6 i 27 13
Maj 18 11
Czerwiec 8 i 29 1 i 22
Lipiec 20 13
Sierpień 10 i 31 3 i 24
Wrzesień 21 14
Październik 12 19 2
Listopad 2 i 23 16
Grudzień 14 21