Sobótka, Pisary, Tominy *, Jankowice (rok 2021)

Miesiąc

Dzień / odpady komunalne

Dzień / segregowane

Bio- zielone

Dzień / wielkogabarytowe

Styczeń 21 14
Luty 11 18

Marzec 4 i 25 18
10 (31 *)
Kwiecień 15 i 29 22 6 i 20
Mjr 13 i 27 20 4 i 18
Czerwiec 10 i 24 10 15,29
Lipiec 15 i 29 1 i 22 13,27
Sierpień 12 i 26 12 17,31
Wrzesień 9 i 23 2 i 30 14,28 14 (15 *)
Październik 7 i 28 21 12,26
Listopad 18 12 23
Grudzień 9 i 30 16 21

* Uwaga odpady wielkogabarytowe w Tominach wywożone będę w innym terminie

niż miejsca miejsca trasy.