Sobótka, Pisary, Tominy*, Jankowice (rok 2018)

Miesiąc

Dzień/ odpady komunalne

Dzień/ segregowane

Dzień/wielkogabarytowe

Styczeń 11 4
Luty 1 i 22 8
Marzec 15 8 27 (Tominy 28)*
Kwiecień 5 i 26 12
Maj 17 10
Czerwiec 7 i 28 1 i 21
Lipiec 19 12
Sierpień 9 i 30 2 i 23
Wrzesień 20 13
Październik 11 18 2 (Tominy 3)*
Listopad 6 i 22 15
Grudzień 13 20

* Uwaga odpady wielkogabarytowe w Tominach wywożone będę w innym terminie

niż pozostałe miejscowości trasy.