Sobótka, Pisary, Tominy*, Jankowice (rok 2019)

Miesiąc

Dzień/ odpady komunalne

Dzień/ segregowane

Dzień/wielkogabarytowe

Styczeń 3 i 24 17
Luty 14 21
Marzec 7 i 28 21
Kwiecień 18 25 2 (Tominy 1)*
Maj 9 i 30 16
Czerwiec 12 6 i 27
Lipiec 11 18
Sierpień 1 i 22 8 i 29
Wrzesień 12 19
Październik 3 i 24 17 29 (Tominy 28)*
Listopad 14 21
Grudzień 5 i 19 12

* Uwaga odpady wielkogabarytowe w Tominach wywożone będę w innym terminie

niż pozostałe miejscowości trasy.