Sobótka, Pisary, Tominy*, Jankowice (rok 2017)

Miesiąc

Dzień/ odpady komunalne

Dzień/ segregowane

Dzień/wielkogabarytowe

Styczeń 12 19
Luty 2 i 23 16
Marzec 16 23
Kwiecień 6 i 27 20 11 (Tominy 12)*
Maj 18 11
Czerwiec 8 i 29 1 i 22
Lipiec 20 13
Sierpień 10 i 31 3 i 24
Wrzesień 21 14
Październik 12 19 3 (Tominy 4)*
Listopad 2 i 23 16
Grudzień 14 7

* Uwaga odpady wielkogabarytowe w Tominach wywożone będę w innym terminie

niż pozostałe miejscowości trasy.