Wyszmontów ( rok 2017)

Miesiąc Dzień Dzień/ segregowane Dzień/ wielkogabarytowe
Styczeń 11 18
Luty 1 i 22 15
Marzec 15 22
Kwiecień 5 i 26 19 12
Maj 17 10 i 31
Czerwiec 7 i 28 21
Lipiec 19 12
Sierpień 9 i 30 2 i 23
Wrzesień 20 13
Październik 11 i 31* 18 4
Listopad 22 15
Grudzień 13 6

*Uwaga termin wywozu w innym dniu tygodnia