WYKAZ OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

 obowiązuje od dnia 15.11.2021 roku  ( w podanych cenach zawarto podatek VAT w wysokości 8%)

I STREFA – promień rozjazdu do 5 km

Gliniany, Karsy, Ożarów, Sobów, Stróża, Tominy, Wojciechówka, Wyszmontów, Zawada

Samochód asenizacyjny 4500 l    - 105,00 zł

Samochód asenizacyjny 7200 l    - 150,00 zł

II STREFA  - promień rozjazdu do 10 km

Czachów, Janików, Jankowice, Janopol, Julianów, Kruków, Lasocin, Niemcówka, Polesie Mikułowskie, Potok, Przybysławice, Suchodółka, Szymanówka, Śródborze, Wlonice, Wólka Chrapanowska

Samochód asenizacyjny 4500 l   - 125,00 zł

Samochód asenizacyjny 7200 l   - 166,00 zł

III STREFA – promień rozjazdu powyżej 10 km

Biedrzychów, Binkowice, Dębno, Grochocice, Jakubowice, Janowice, Janów, Maruszów, Nowe, Pisary, Prusy, Sobótka, Śmiłów

Samochód asenizacyjny 4500 l    - 140,00 zł

Samochód asenizacyjny 7200 l    - 184,00 zł

IV STREFA – poza granicami Gminy Ożarów

Samochód asenizacyjny 4500 l    - 170,00 zł

Samochód asenizacyjny 7200 l    - 250,00 zł

Oczyszczalnia przydomowa ( 1m³ osadu) - 190 zł

Wszystkie podmioty gospodarcze z terenu Miasta i Gminy Ożarów zaliczono do IV strefy.