Harm wywozu nieczyst stałych pozostałe

Grochocicie, Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Śmiłów, Binkowice, Prusy (rok 2018)

Miesiąc Dzień/ odpady komunalne Dzień/ odpady segregowane

Dzień/ wielkogabarytowe

Styczeń 12 5
Luty 2 i 23 9
Marzec 16 9 27
Kwiecień 6 i 27 13
Maj 18 11
Czerwiec 8 i 29 1 i 22
Lipiec 20 13
Sierpień 10 i 31 3 i 24
Wrzesień 21 14
Październik 12 19 2
Listopad 2 i 23 16
Grudzień 14 21

Karsy, Czachów, Janopol, Wlonice, Gliniany, Potok, Stróża, Wojciechówka,

Śródborze, Julianów ( rok 2018)

Miesiąc

Dzień odpady komunalne

Dzień segregowane

Dzień wielkogabarytowe

Styczeń 9 i 30 2
Luty 20 6 27
Marzec 13 6
Kwiecień 3 i 24 10
Maj 15 8 i 29
Czerwiec 5 i 26 19
Lipiec 17 10 i 31
Sierpień 7 i 28 21
Wrzesień 18 11 4
Październik 9 i 30 16
Listopad 20 13
Grudzień 11 18

 

Nowe, Biedrzychów, Dębno, Maruszów, Lasocin, Janów (rok 2018)

Miesiąc

Dzień/ odpady komunalne

Dzień/ segregowane

Dzień/ wielkogabarytowe

Styczeń 8 i 29 9
Luty 19 5 28
Marzec 12 i 30 5
Kwiecień 23 9
Maj 14 7 i 28
Czerwiec 4 i 25 18
Lipiec 16 9 i 30
Sierpień 6 i 27 20
Wrzesień 17 10 5
Październik 8 i 29 15
Listopad 19 12
Grudzień 10 i 31 17

Sobótka, Pisary, Tominy*, Jankowice (rok 2018)

Miesiąc

Dzień/ odpady komunalne

Dzień/ segregowane

Dzień/wielkogabarytowe

Styczeń 11 4
Luty 1 i 22 8
Marzec 15 8 27 (Tominy 28)*
Kwiecień 5 i 26 12
Maj 17 10
Czerwiec 7 i 28 1 i 21
Lipiec 19 12
Sierpień 9 i 30 2 i 23
Wrzesień 20 13
Październik 11 18 2 (Tominy 3)*
Listopad 6 i 22 15
Grudzień 13 20

* Uwaga odpady wielkogabarytowe w Tominach wywożone będę w innym terminie

niż pozostałe miejscowości trasy.

Więcej artykułów…