Harm wywozu nieczyst stałych pozostałe

Grochocicie, Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Śmiłów, Binkowice, Prusy (rok 2019)

Miesiąc Dzień/ odpady komunalne Dzień/ odpady segregowane

Dzień/ wielkogabarytowe

Styczeń 4 i 25 18
Luty 15 22
Marzec 8 i 29 22
Kwiecień 19 26 2
Maj 10 i 31 17
Czerwiec 21 7 i 28
Lipiec 12 19
Sierpień 2 i 23 9 i 30
Wrzesień 13 20
Październik 4 i 25 18 29
Listopad 15 22
Grudzień 6 i 20 13

Karsy, Czachów, Janopol, Wlonice, Gliniany, Potok, Stróża, Wojciechówka,

Śródborze, Julianów ( rok 2019)

Miesiąc

Dzień odpady komunalne

Dzień segregowane

Dzień wielkogabarytowe

Styczeń 8 i 22 15
Luty 12 19
Marzec 5 i 26 19 12
Kwiecień 16 23
Maj 7 i 28 14
Czerwiec 18 4 i 25
Lipiec 9 i 30 16
Sierpień 20 6 i 27
Wrzesień 10 17
Październik 1 i 22 15 8
Listopad 12 19
Grudzień 3 i 17 10

 

Nowe, Biedrzychów, Dębno, Maruszów, Lasocin, Janów (rok 2019)

Miesiąc

Dzień/ odpady komunalne

Dzień/ segregowane

Dzień/ wielkogabarytowe

Styczeń 21 14
Luty 11 18
Marzec 4 i 25 18 13
Kwiecień 15 8
Maj 6 i 27 13
Czerwiec 17 3 i 24
Lipiec 8 i 29 15
Sierpień 19 5 i 26
Wrzesień 9 i 30 16
Październik 21 14 9
Listopad 6 18
Grudzień 2 i 16 9

Sobótka, Pisary, Tominy*, Jankowice (rok 2019)

Miesiąc

Dzień/ odpady komunalne

Dzień/ segregowane

Dzień/wielkogabarytowe

Styczeń 3 i 24 17
Luty 14 21
Marzec 7 i 28 21
Kwiecień 18 25 2 (Tominy 1)*
Maj 9 i 30 16
Czerwiec 12 6 i 27
Lipiec 11 18
Sierpień 1 i 22 8 i 29
Wrzesień 12 19
Październik 3 i 24 17 29 (Tominy 28)*
Listopad 14 21
Grudzień 5 i 19 12

* Uwaga odpady wielkogabarytowe w Tominach wywożone będę w innym terminie

niż pozostałe miejscowości trasy.

Więcej artykułów…