Harm wywozu nieczyst stałych pozostałe

Grochocicie, Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Śmiłów, Binkowice, Prusy (rok 2017)

Miesiąc Dzień/ odpady komunalne Dzień/ odpady segregowane

Dzień/ wielkogabarytowe

Styczeń 13 20
Luty 3 i 24 17
Marzec 17 24
Kwiecień 7 i 28 21 11
Maj 19 12
Czerwiec 9 i 30 2 i 23
Lipiec 21 14
Sierpień 11 4 i 25
Wrzesień 1 i 22 15
Październik 13 20 3
Listopad 3 i 24 17
Grudzień 15 8

Karsy, Czachów, Janopol, Wlonice, Gliniany, Potok, Stróża, Wojciechówka,

Śródborze, Julianów ( rok 2017)

Miesiąc

Dzień odpady komunalne

Dzień segregowane

Dzień wielkogabarytowe

Styczeń 10 i 31 17
Luty 21 14
Marzec 14 21 7
Kwiecień 4 i 25 18
Maj 16 9 i 30
Czerwiec 6 i 27 20
Lipiec 18 11
Sierpień 8 i 29 1 i 22
Wrzesień 19 12 26
Październik 10 i 31 17
Listopad 21 14
Grudzień 12 5

 

Nowe, Biedrzychów, Dębno, Maruszów, Lasocin, Janów (rok 2017)

Miesiąc

Dzień/ odpady komunalne

Dzień/ segregowane

Dzień/ wielkogabarytowe

Styczeń 9 i 30 16
Luty 20 13
Marzec 13 20 8
Kwiecień 3 i 24 10
Maj 15 8 i 29
Czerwiec 5 i 26 19
Lipiec 17 10 i 31
Sierpień 7 i 28 21
Wrzesień 18 11 27
Październik 9 i 30 16
Listopad 20 13
Grudzień 11 4

Sobótka, Pisary, Tominy*, Jankowice (rok 2017)

Miesiąc

Dzień/ odpady komunalne

Dzień/ segregowane

Dzień/wielkogabarytowe

Styczeń 12 19
Luty 2 i 23 16
Marzec 16 23
Kwiecień 6 i 27 20 11 (Tominy 12)*
Maj 18 11
Czerwiec 8 i 29 1 i 22
Lipiec 20 13
Sierpień 10 i 31 3 i 24
Wrzesień 21 14
Październik 12 19 3 (Tominy 4)*
Listopad 2 i 23 16
Grudzień 14 7

* Uwaga odpady wielkogabarytowe w Tominach wywożone będę w innym terminie

niż pozostałe miejscowości trasy.

Więcej artykułów…