Harm wywozu nieczyst stałych pozostałe

Sobótka, Pisary, Tominy *, Jankowice (rok 2022)

Miesiąc

Dzień / odpady komunalne

Dzień / segregowane

Bio- zielone

Dzień / wielkogabarytowe

Styczeń

LutyMarzecKwiecień 14 i 28 21 5
Maj 12 i 26 19 17
Czerwiec 9 i 23 2 i 30 14
Lipiec 14 i 28 21 12
Sierpień 11 i 25 18 16 2
Wrzesień 8 i 22 1 i 29 13
Październik 6 i 27 20 11
Listopad 17 10 22
Grudzień 1 i 22 15 20

* Uwaga odpady wielkogabarytowe w Tominach wywożone będę w innym terminie

niż miejsca miejsca trasy.

Szymanówka, Kruków, Bałtówka, Zawada, Suchodółka, Niemcówka, Janików, Wólka Chrapanowska (rok 2022)

Miesiąc Dzień Dzień / segregowane Dzień / Bio- zielone Dzień / wielkogabarytow.
Styczeń


LutyMarzecKwiecień 13 i 27 20 5
Maj 11 i 25 18 17
Czerwiec 8 i 22 8 i 29 14
Lipiec 13 i 27 20 12
Sierpień 10 i 24 10 i 31 16
Wrzesień 7 i 21 28 13
Październik 5 i 26 19 11 10
Listopad 16 i 30 9 22
Grudzień 21 14 20

Wyszmontów (rok 2022)

Miesiąc Dzień Dzień / segregowane Dzień / Bio- zielone Dzień / wielkogabarytowe
Styczeń


Luty


MarzecKwiecień 13 i 27 20 5
Maj 11 i 25 18 17
Czerwiec 8 i 22 8 i 29 14
Lipiec 13 i 27 20 12
Sierpień 10 i 24 10 i 31 16
Wrzesień 7 i 21 28 13
Październik 6 i 27 20 11
Listopad 16 i 30 9 22 21
Grudzień 21 14 20