Harm wywozu nieczyst stałych pozostałe

Sobótka, Pisary, Tominy *, Jankowice (rok 2021)

Miesiąc

Dzień / odpady komunalne

Dzień / segregowane

Bio- zielone

Dzień / wielkogabarytowe

Styczeń 21 14
Luty 11 18

Marzec 4 i 25 18
10 (31 *)
Kwiecień 15 i 29 22 6 i 20
Mjr 13 i 27 20 4 i 18
Czerwiec 10 i 24 10 15,29
Lipiec 15 i 29 1 i 22 13,27
Sierpień 12 i 26 12 17,31
Wrzesień 9 i 23 2 i 30 14,28 14 (15 *)
Październik 7 i 28 21 12,26
Listopad 18 12 23
Grudzień 9 i 30 16 21

* Uwaga odpady wielkogabarytowe w Tominach wywożone będę w innym terminie

niż miejsca miejsca trasy.

Szymanówka, Kruków, Bałtówka, Zawada, Suchodółka, Niemcówka, Janików, Wólka Chrapanowska (rok 2021)

Miesiąc Dzień Dzień / segregowane Dzień / Bio- zielone Dzień / wielkogabarytow.
Styczeń 20 13 5
Luty 10 17 2
Marzec 3 i 24 17 2 29
Kwiecień 14 i 28 21 6 i 20
Maj 12 i 26 19 4 i 18
Czerwiec 9 i 23 9 i 30 15 i 29
Lipiec 14 i 28 21 13 i 27
Sierpień 11 i 25 11 17 i 31
Wrzesień 8 i 22 1 i 29 14 i 28
Październik 6 i 27 20 12 i 26 12
Listopad 17 10 23
Grudzień 8 i 29 15 21

Wyszmontów (rok 2021)

Miesiąc Dzień Dzień / segregowane Dzień / Bio- zielone Dzień / wielkogabarytowe
Styczeń 20 13 4
Luty 10 17 1
Marzec 3 i 24 17 1 31
Kwiecień 14 i 28 21 6 i 20
Maj 12 i 26 19 4 i 18
Czerwiec 9 i 23 9 i 30 15 i 29
Lipiec 14 i 28 21 13 i 27
Sierpień 11 i 25 11 17 i 31
Wrzesień 8 i 22 1 i 29 14 i 28 15
Październik 6 i 27 20 12 i 26
Listopad 17 10 23
Grudzień 8 i 29 15 21