Karsy, Czachów, Janopol, Wlonice, Gliniany, Potok, Stróża, Wojciechówka,

Śródborze, Julianów ( rok 2020)

Miesiąc

Dzień odpady komunalne

Dzień segregowane

Dzień wielkogabarytowe

Styczeń 7 i 28 14
Luty 18 11
Marzec 10 i 31 17 3
Kwiecień 21 14
Maj 12 5 i 26
Czerwiec 2 i 23 16
Lipiec 14 7 i 28
Sierpień 4 i 25 18
Wrzesień 15 8 29
Październik 6 i 27 13
Listopad 17 10
Grudzień 8 i 29 15