Ożarów, 30.12.2021r.

OGŁOSZENIE

Zarządzam co następuje:


Dzień 07.01.2022r. jest dniem wolnym od pracy w Zakładzie  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie w zamian za święto przypadające dnia

01 stycznia 2022r.

 

 

Dyrektor

Krzysztof Antoniewski