Przetarg na Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla ZGKiM w Ożarowie

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie


ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa


dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie


Wszelkie informacje można znaleźć w adresie strony podanej poniżej:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e380ea9f-d5e9-4eb4-a599-8fa9c56694ad