Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla ZGKiM w Ożarowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830357567

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Partyzantów

1.4.2.) Miejscowość: Ożarów

1.4.3.) Kod pocztowy: 27-530

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim-ozarow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: podmiot publiczny - jednostka finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer domu: 2022/BZP 00490203

2.2.) Ogłoszenie danych: 2022-12-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer kolejnego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00472491/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji standardowego zgłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji podejrzanego zgłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmian, w tym dodatek, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-12-12 14:30

Po zmianie:

2022-12-16 14:30

3.4.1.) Opis zmian, w tym dodatek, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-12-12 15:00

Po zmianie:

2022-12-16 15:00

3.4.1.) Opis zmian, w tym dodatek, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2023-01-10

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00490203/01 z dnia 2022-12-12

2022-12-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie notyfikacji - -

Po zmianie:

2023-01-14

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00490203/01 z dnia 2022-12-12

2022-12-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie notyfikacji - -