Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę od 23.08.2023r. 

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena NETTO Cena BRUTTO
Gospodarstwa domowe cena za 1m³ wody 4,84zł 5,23 zł
stawka opłaty abonamentowej 5,03 zł 5,43 zł
Pozostali odbiorcy cena za 1m³ wody 6,19 zł 6,69 zł
stawka opłaty abonamentowej 7,64 zł 8,25 zł

Wysokość cen za odprowadzone ścieki od 23.08.2023r.

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena NETTO Cena BRUTTO
Gospodarstwa domowe cena za 1m³ ścieków 5,99 zł 6,47 zł
stawka opłaty abonamentowej 2,92 zł 3,15 zł
Pozostali odbiorcy cena za 1m³ ścieków 5,99 zł 6,47 zł
stawka opłaty abonamentowej 3,50 zł 3,78 zł